icrgroup Clwyd East League AGM.

By Admin

Cynghrair Pel-Droed Dwyrain Clwyd


Clwyd East Football League

General Secretary

Mr Michael Beech

4th June 2014

NOTIFICATION OF ANNUAL GENERAL MEETING

Annwyl Syr/Madam

Yn unol ậ rheol 16, hoffwn eich hysbysu y bydd 3ydd Cyfarfod Blynyddol Cyffredinol o Gynghrair Bêl-droed Dwyrain Clwyd yn cael ei gynnal ddydd Sul y 6ed o Orffennaf 2014 yng Nghlwb Golff Cornist, Y Fflint – i ddechrau am 6.15pm.

Bydd disgwyl i chi arwyddo’r gofrestr a bod yn eich seddi erbyn 6.10pm.

Gall pob clwb ddanfon dau gynrychiolydd i’r cyfarfod, ond dim ond un bleidlais y gall pob clwb ei tharo. Rhaid defnyddio’r cerdiau pleidleisio. Nodwch hefyd os gwelwch yn dda mai dim ond y materion sydd ar yr agenda gaiff eu trafod.

Yn gywir,

Michael Beech

Ysgrifennydd Cyffredinol.

Dear Sir/Madam

In accordance with rule 16, I hereby give notice that the 3rd Annual General Meeting of the Clwyd East Football League will be held on Sunday the 6th July 2014 at Flint Cornist Golf Club to commence at 6.15pm.

You are requested to sign the attendance register and be seated by 6.10pm

Each Club may send Two representatives to the meeting, but only one shall be entitled to vote. Voting will be by card only, please note that only matters on the agenda will be discussed.

Yn Gywir/Yours faithfully

Michael Beech

Ysgrifennydd Cyfredinol/General Secretary

icrgroup
Sponsor of the Clwyd East league

Where next?

STRUCTURE OF THE LEAGUE for the 2014/15 season.
FC QUEENS PARK SECURED THEIR FOURTH

North East Wales Football League newsletter

Keep up-to-date with our exclusive email newsletters.

Subscribe